به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ محمد درافشانی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین گفت: توسعه مناطق کم برخوردار و کمتر توسعه یافته از اولویتهای اصلی مجموعه مدیریت شهری قزوین است و در همین راستا راه اندازی خانه های فرهنگ باغ نشاط، عارف، ایثار، باران، آفتاب و یاس در نواحی منفصل شهری و کم برخوردار قزوین شهرک شهید بهشتی، «شهرک عارف»، «خیابان مجاهد (هادی آباد)»، «ناحیه ناصر آباد»، «ناحیه مشعلدار»، «شهرک مینودر» در دستور کار سازمان قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: احداث خانه های فرهنگی در نواحی کم برخوردار در دستور کار جدی شهرداری قرار دارد، به علت زمان بر بودن ساخت آنها، تصمیم گرفته شد تا پایان عملیات ساختمانی آنها، در نواحی مورد نظر ساختمان هایی به صورت استیجاری برای نوع فعالیت ها تهیه شود.

این مسئول اظهار کرد: توسعه فضاها و سرانه های فرهنگی سطح شهر، غنی سازی اوقات فراغت شهروندان و ارتقای سطح فرهنگ شهروندی از جمله اهداف راه اندازی این خانه های فرهنگ است.