بانک پاسارگاد
شعار سال
تاریخ انتشار: جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ | ۱۴:۱۰ ب.ظ
فرهنگ حسینی باید در جامعه اسلامی پیاده شود
فرهنگ حسینی باید در جامعه اسلامی پیاده شود فرهنگ حسینی باید در جامعه اسلامی پیاده شود
فرهنگ حسینی باید در جامعه اسلامی پیاده شود


فرهنگ حسینی باید در جامعه اسلامی پیاده شود