بانک پاسارگاد
شعار سال
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۷ ق.ظ
۴۵ هزار خانوار روستایی در قزوین تحت پوشش بیمه روستایی قرار دارند
۴۵ هزار خانوار روستایی در قزوین تحت پوشش بیمه روستایی قرار دارند ۴۵ هزار خانوار روستایی در قزوین تحت پوشش بیمه روستایی قرار دارند
۴۵ هزار خانوار روستایی در قزوین تحت پوشش بیمه روستایی قرار دارند


۴۵ هزار خانوار روستایی در قزوین تحت پوشش بیمه روستایی قرار دارند