بانک پاسارگاد
شعار سال
تاریخ انتشار: شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ | ۱۹:۰۳ ب.ظ
۳۷۳ هکتار از منابع طبیعی استان قزوین امسال دچار حریق شد
۳۷۳ هکتار از منابع طبیعی استان قزوین امسال دچار حریق شد ۳۷۳ هکتار از منابع طبیعی استان قزوین امسال دچار حریق شد
۳۷۳ هکتار از منابع طبیعی استان قزوین امسال دچار حریق شد


۳۷۳ هکتار از منابع طبیعی استان قزوین امسال دچار حریق شد