بانک پاسارگاد
شعار سال
تاریخ انتشار: شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ | ۱۹:۳۸ ب.ظ
«تنش آبی» تشنه تدبیر؛ تغییر الگوی کشت نسخه‌ای که فراموش‌ شد
«تنش آبی» تشنه تدبیر؛ تغییر الگوی کشت نسخه‌ای که فراموش‌ شد «تنش آبی» تشنه تدبیر؛ تغییر الگوی کشت نسخه‌ای که فراموش‌ شد
«تنش آبی» تشنه تدبیر؛ تغییر الگوی کشت نسخه‌ای که فراموش‌ شد


«تنش آبی» تشنه تدبیر؛ تغییر الگوی کشت نسخه‌ای که فراموش‌ شد