بانک پاسارگاد
تاریخ انتشار: چهارشنبه 11 مارس 2020 | 15:56 ب.ظ
ملزم نبودن بانک‌ها برای دریافت وثیقه بیش از ارزش دارائی از تولیدکنندگان
ملزم نبودن بانک‌ها برای دریافت وثیقه بیش از ارزش دارائی از تولیدکنندگاندادستان تاکستان گفت: بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اجازه دریافت وثیقه بیش از ارزش دارائی از تولیدکنندگان را ندارند.