بانک پاسارگاد
تاریخ انتشار: دوشنبه 11 نوامبر 2019 | 09:40 ق.ظ
سند آمایش باید راهبرد توسعه آینده استان قزوین را مشخص کند
سند آمایش باید راهبرد توسعه آینده استان قزوین را مشخص کنداستاندار قزوین گفت: سند آمایش علم و فنآوری نقشه راه استان است و باید با جامعیت و استفاده از نظر همه کارشناسان بتواند راهبرد همه جانبه آینده استان را مشخص کند.