بانک پاسارگاد
تاریخ انتشار: دوشنبه 11 نوامبر 2019 | 21:36 ب.ظ
دوربین با هم ببینیم+فیلم
دوربین با هم ببینیم+فیلمچهلستون، برنامه ای برای قزوین؛ این برنامه چند شبی است که از سیمای مرکز قزوین، پخش می شود.